Ontslag Montfoort

Uw werkgever in Montfoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Montfoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Montfoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Montfoort. Uw werkgever in Montfoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Montfoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Montfoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Montfoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Montfoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Montfoort of met bevallingsverlof bent in Montfoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Montfoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Montfoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Montfoort
 • Als u in Montfoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Montfoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Montfoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Montfoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Montfoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Montfoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Montfoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Montfoort. Uitzonderingen in Montfoort;
 • Als uw werkgever in Montfoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Montfoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Montfoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Montfoort niet geschikt voor uw werk in Montfoort of
 • u functioneert niet voldoende in Montfoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Montfoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Montfoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Montfoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Montfoort verblijft, dan mag uw werkgever in Montfoort u eveneens wel ontslaan.