Ontslag Monster

Uw werkgever in Monster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Monster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Monster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Monster. Uw werkgever in Monster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Monster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Monster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Monster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Monster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Monster of met bevallingsverlof bent in Monster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Monster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Monster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Monster
 • Als u in Monster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Monster wilt opnemen;
 • Omdat u in Monster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Monster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Monster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Monster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Monster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Monster. Uitzonderingen in Monster;
 • Als uw werkgever in Monster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Monster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Monster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Monster niet geschikt voor uw werk in Monster of
 • u functioneert niet voldoende in Monster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Monster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Monster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Monster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Monster verblijft, dan mag uw werkgever in Monster u eveneens wel ontslaan.