Ontslag Monnikendijk

Uw werkgever in Monnikendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Monnikendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Monnikendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Monnikendijk. Uw werkgever in Monnikendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Monnikendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Monnikendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Monnikendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Monnikendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Monnikendijk of met bevallingsverlof bent in Monnikendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Monnikendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Monnikendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Monnikendijk
 • Als u in Monnikendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Monnikendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Monnikendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Monnikendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Monnikendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Monnikendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Monnikendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Monnikendijk. Uitzonderingen in Monnikendijk;
 • Als uw werkgever in Monnikendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Monnikendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Monnikendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Monnikendijk niet geschikt voor uw werk in Monnikendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Monnikendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Monnikendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Monnikendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Monnikendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Monnikendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Monnikendijk u eveneens wel ontslaan.