Ontslag Monnickendam

Uw werkgever in Monnickendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Monnickendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Monnickendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Monnickendam. Uw werkgever in Monnickendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Monnickendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Monnickendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Monnickendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Monnickendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Monnickendam of met bevallingsverlof bent in Monnickendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Monnickendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Monnickendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Monnickendam
 • Als u in Monnickendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Monnickendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Monnickendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Monnickendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Monnickendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Monnickendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Monnickendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Monnickendam. Uitzonderingen in Monnickendam;
 • Als uw werkgever in Monnickendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Monnickendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Monnickendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Monnickendam niet geschikt voor uw werk in Monnickendam of
 • u functioneert niet voldoende in Monnickendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Monnickendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Monnickendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Monnickendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Monnickendam verblijft, dan mag uw werkgever in Monnickendam u eveneens wel ontslaan.