Ontslag Molsberg

Uw werkgever in Molsberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molsberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molsberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molsberg. Uw werkgever in Molsberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molsberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molsberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molsberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molsberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molsberg of met bevallingsverlof bent in Molsberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molsberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molsberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molsberg
 • Als u in Molsberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molsberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Molsberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molsberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molsberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molsberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molsberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molsberg. Uitzonderingen in Molsberg;
 • Als uw werkgever in Molsberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molsberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molsberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molsberg niet geschikt voor uw werk in Molsberg of
 • u functioneert niet voldoende in Molsberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molsberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molsberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molsberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molsberg verblijft, dan mag uw werkgever in Molsberg u eveneens wel ontslaan.