Ontslag Molenwijk

Uw werkgever in Molenwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenwijk. Uw werkgever in Molenwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenwijk of met bevallingsverlof bent in Molenwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenwijk
 • Als u in Molenwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenwijk. Uitzonderingen in Molenwijk;
 • Als uw werkgever in Molenwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenwijk niet geschikt voor uw werk in Molenwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Molenwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Molenwijk u eveneens wel ontslaan.