Ontslag Molenvliet

Uw werkgever in Molenvliet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenvliet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenvliet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenvliet. Uw werkgever in Molenvliet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenvliet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenvliet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenvliet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenvliet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenvliet of met bevallingsverlof bent in Molenvliet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenvliet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenvliet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenvliet
 • Als u in Molenvliet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenvliet wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenvliet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenvliet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenvliet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenvliet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenvliet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenvliet. Uitzonderingen in Molenvliet;
 • Als uw werkgever in Molenvliet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenvliet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenvliet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenvliet niet geschikt voor uw werk in Molenvliet of
 • u functioneert niet voldoende in Molenvliet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenvliet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenvliet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenvliet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenvliet verblijft, dan mag uw werkgever in Molenvliet u eveneens wel ontslaan.