Ontslag Molenveld

Uw werkgever in Molenveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenveld. Uw werkgever in Molenveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenveld of met bevallingsverlof bent in Molenveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenveld
 • Als u in Molenveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenveld. Uitzonderingen in Molenveld;
 • Als uw werkgever in Molenveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenveld niet geschikt voor uw werk in Molenveld of
 • u functioneert niet voldoende in Molenveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenveld verblijft, dan mag uw werkgever in Molenveld u eveneens wel ontslaan.