Ontslag Molenstraat

Uw werkgever in Molenstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenstraat. Uw werkgever in Molenstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenstraat of met bevallingsverlof bent in Molenstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenstraat
 • Als u in Molenstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenstraat. Uitzonderingen in Molenstraat;
 • Als uw werkgever in Molenstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenstraat niet geschikt voor uw werk in Molenstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Molenstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Molenstraat u eveneens wel ontslaan.