Ontslag Molenstad

Uw werkgever in Molenstad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenstad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenstad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenstad. Uw werkgever in Molenstad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenstad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenstad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenstad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenstad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenstad of met bevallingsverlof bent in Molenstad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenstad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenstad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenstad
 • Als u in Molenstad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenstad wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenstad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenstad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenstad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenstad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenstad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenstad. Uitzonderingen in Molenstad;
 • Als uw werkgever in Molenstad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenstad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenstad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenstad niet geschikt voor uw werk in Molenstad of
 • u functioneert niet voldoende in Molenstad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenstad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenstad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenstad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenstad verblijft, dan mag uw werkgever in Molenstad u eveneens wel ontslaan.