Ontslag Molenschot

Uw werkgever in Molenschot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenschot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenschot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenschot. Uw werkgever in Molenschot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenschot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenschot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenschot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenschot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenschot of met bevallingsverlof bent in Molenschot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenschot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenschot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenschot
 • Als u in Molenschot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenschot wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenschot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenschot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenschot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenschot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenschot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenschot. Uitzonderingen in Molenschot;
 • Als uw werkgever in Molenschot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenschot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenschot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenschot niet geschikt voor uw werk in Molenschot of
 • u functioneert niet voldoende in Molenschot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenschot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenschot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenschot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenschot verblijft, dan mag uw werkgever in Molenschot u eveneens wel ontslaan.