Ontslag Molenrij

Uw werkgever in Molenrij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenrij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenrij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenrij. Uw werkgever in Molenrij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenrij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenrij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenrij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenrij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenrij of met bevallingsverlof bent in Molenrij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenrij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenrij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenrij
 • Als u in Molenrij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenrij wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenrij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenrij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenrij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenrij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenrij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenrij. Uitzonderingen in Molenrij;
 • Als uw werkgever in Molenrij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenrij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenrij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenrij niet geschikt voor uw werk in Molenrij of
 • u functioneert niet voldoende in Molenrij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenrij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenrij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenrij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenrij verblijft, dan mag uw werkgever in Molenrij u eveneens wel ontslaan.