Ontslag Molenpolder

Uw werkgever in Molenpolder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenpolder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenpolder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenpolder. Uw werkgever in Molenpolder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenpolder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenpolder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenpolder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenpolder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenpolder of met bevallingsverlof bent in Molenpolder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenpolder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenpolder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenpolder
 • Als u in Molenpolder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenpolder wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenpolder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenpolder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenpolder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenpolder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenpolder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenpolder. Uitzonderingen in Molenpolder;
 • Als uw werkgever in Molenpolder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenpolder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenpolder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenpolder niet geschikt voor uw werk in Molenpolder of
 • u functioneert niet voldoende in Molenpolder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenpolder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenpolder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenpolder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenpolder verblijft, dan mag uw werkgever in Molenpolder u eveneens wel ontslaan.