Ontslag Molenperk

Uw werkgever in Molenperk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenperk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenperk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenperk. Uw werkgever in Molenperk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenperk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenperk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenperk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenperk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenperk of met bevallingsverlof bent in Molenperk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenperk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenperk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenperk
 • Als u in Molenperk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenperk wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenperk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenperk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenperk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenperk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenperk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenperk. Uitzonderingen in Molenperk;
 • Als uw werkgever in Molenperk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenperk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenperk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenperk niet geschikt voor uw werk in Molenperk of
 • u functioneert niet voldoende in Molenperk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenperk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenperk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenperk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenperk verblijft, dan mag uw werkgever in Molenperk u eveneens wel ontslaan.