Ontslag Molenhuizen

Uw werkgever in Molenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenhuizen. Uw werkgever in Molenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenhuizen of met bevallingsverlof bent in Molenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenhuizen
 • Als u in Molenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenhuizen. Uitzonderingen in Molenhuizen;
 • Als uw werkgever in Molenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenhuizen niet geschikt voor uw werk in Molenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Molenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Molenhuizen u eveneens wel ontslaan.