Ontslag Molenhof

Uw werkgever in Molenhof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenhof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenhof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenhof. Uw werkgever in Molenhof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenhof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenhof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenhof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenhof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenhof of met bevallingsverlof bent in Molenhof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenhof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenhof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenhof
 • Als u in Molenhof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenhof wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenhof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenhof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenhof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenhof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenhof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenhof. Uitzonderingen in Molenhof;
 • Als uw werkgever in Molenhof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenhof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenhof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenhof niet geschikt voor uw werk in Molenhof of
 • u functioneert niet voldoende in Molenhof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenhof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenhof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenhof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenhof verblijft, dan mag uw werkgever in Molenhof u eveneens wel ontslaan.