Ontslag Molenhoek

Uw werkgever in Molenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenhoek. Uw werkgever in Molenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenhoek of met bevallingsverlof bent in Molenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenhoek
 • Als u in Molenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenhoek. Uitzonderingen in Molenhoek;
 • Als uw werkgever in Molenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenhoek niet geschikt voor uw werk in Molenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Molenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Molenhoek u eveneens wel ontslaan.