Ontslag Molengat

Uw werkgever in Molengat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molengat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molengat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molengat. Uw werkgever in Molengat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molengat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molengat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molengat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molengat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molengat of met bevallingsverlof bent in Molengat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molengat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molengat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molengat
 • Als u in Molengat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molengat wilt opnemen;
 • Omdat u in Molengat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molengat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molengat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molengat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molengat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molengat. Uitzonderingen in Molengat;
 • Als uw werkgever in Molengat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molengat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molengat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molengat niet geschikt voor uw werk in Molengat of
 • u functioneert niet voldoende in Molengat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molengat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molengat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molengat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molengat verblijft, dan mag uw werkgever in Molengat u eveneens wel ontslaan.