Ontslag Moleneind

Uw werkgever in Moleneind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moleneind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moleneind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moleneind. Uw werkgever in Moleneind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moleneind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moleneind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moleneind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moleneind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moleneind of met bevallingsverlof bent in Moleneind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moleneind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moleneind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moleneind
 • Als u in Moleneind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moleneind wilt opnemen;
 • Omdat u in Moleneind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moleneind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moleneind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moleneind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moleneind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moleneind. Uitzonderingen in Moleneind;
 • Als uw werkgever in Moleneind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moleneind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moleneind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moleneind niet geschikt voor uw werk in Moleneind of
 • u functioneert niet voldoende in Moleneind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moleneind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moleneind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moleneind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moleneind verblijft, dan mag uw werkgever in Moleneind u eveneens wel ontslaan.