Ontslag Molenbuurt

Uw werkgever in Molenbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenbuurt. Uw werkgever in Molenbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenbuurt of met bevallingsverlof bent in Molenbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenbuurt
 • Als u in Molenbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenbuurt. Uitzonderingen in Molenbuurt;
 • Als uw werkgever in Molenbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenbuurt niet geschikt voor uw werk in Molenbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Molenbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Molenbuurt u eveneens wel ontslaan.