Ontslag Molenbelt

Uw werkgever in Molenbelt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenbelt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenbelt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenbelt. Uw werkgever in Molenbelt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenbelt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenbelt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenbelt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenbelt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenbelt of met bevallingsverlof bent in Molenbelt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenbelt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenbelt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenbelt
 • Als u in Molenbelt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenbelt wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenbelt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenbelt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenbelt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenbelt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenbelt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenbelt. Uitzonderingen in Molenbelt;
 • Als uw werkgever in Molenbelt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenbelt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenbelt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenbelt niet geschikt voor uw werk in Molenbelt of
 • u functioneert niet voldoende in Molenbelt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenbelt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenbelt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenbelt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenbelt verblijft, dan mag uw werkgever in Molenbelt u eveneens wel ontslaan.