Ontslag Molenbaan

Uw werkgever in Molenbaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenbaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenbaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenbaan. Uw werkgever in Molenbaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenbaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenbaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenbaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenbaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenbaan of met bevallingsverlof bent in Molenbaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenbaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenbaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenbaan
 • Als u in Molenbaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenbaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenbaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenbaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenbaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenbaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenbaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenbaan. Uitzonderingen in Molenbaan;
 • Als uw werkgever in Molenbaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenbaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenbaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenbaan niet geschikt voor uw werk in Molenbaan of
 • u functioneert niet voldoende in Molenbaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenbaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenbaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenbaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenbaan verblijft, dan mag uw werkgever in Molenbaan u eveneens wel ontslaan.