Ontslag Molenaarsgraaf

Uw werkgever in Molenaarsgraaf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molenaarsgraaf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molenaarsgraaf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molenaarsgraaf. Uw werkgever in Molenaarsgraaf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molenaarsgraaf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molenaarsgraaf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molenaarsgraaf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molenaarsgraaf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molenaarsgraaf of met bevallingsverlof bent in Molenaarsgraaf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molenaarsgraaf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molenaarsgraaf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molenaarsgraaf
 • Als u in Molenaarsgraaf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molenaarsgraaf wilt opnemen;
 • Omdat u in Molenaarsgraaf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molenaarsgraaf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molenaarsgraaf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molenaarsgraaf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molenaarsgraaf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molenaarsgraaf. Uitzonderingen in Molenaarsgraaf;
 • Als uw werkgever in Molenaarsgraaf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molenaarsgraaf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molenaarsgraaf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molenaarsgraaf niet geschikt voor uw werk in Molenaarsgraaf of
 • u functioneert niet voldoende in Molenaarsgraaf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molenaarsgraaf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molenaarsgraaf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molenaarsgraaf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molenaarsgraaf verblijft, dan mag uw werkgever in Molenaarsgraaf u eveneens wel ontslaan.