Ontslag Molembaix

Uw werkgever in Molembaix mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Molembaix zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Molembaix

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Molembaix. Uw werkgever in Molembaix mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Molembaix arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Molembaix niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Molembaix te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Molembaix u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Molembaix of met bevallingsverlof bent in Molembaix.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Molembaix kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Molembaix die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Molembaix
 • Als u in Molembaix lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Molembaix wilt opnemen;
 • Omdat u in Molembaix lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Molembaix lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Molembaix wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Molembaix op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Molembaix

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Molembaix. Uitzonderingen in Molembaix;
 • Als uw werkgever in Molembaix bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Molembaix aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Molembaix gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Molembaix niet geschikt voor uw werk in Molembaix of
 • u functioneert niet voldoende in Molembaix.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Molembaix

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Molembaix niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Molembaix of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Molembaix verblijft, dan mag uw werkgever in Molembaix u eveneens wel ontslaan.