Ontslag Moespot

Uw werkgever in Moespot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moespot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moespot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moespot. Uw werkgever in Moespot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moespot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moespot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moespot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moespot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moespot of met bevallingsverlof bent in Moespot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moespot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moespot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moespot
 • Als u in Moespot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moespot wilt opnemen;
 • Omdat u in Moespot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moespot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moespot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moespot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moespot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moespot. Uitzonderingen in Moespot;
 • Als uw werkgever in Moespot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moespot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moespot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moespot niet geschikt voor uw werk in Moespot of
 • u functioneert niet voldoende in Moespot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moespot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moespot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moespot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moespot verblijft, dan mag uw werkgever in Moespot u eveneens wel ontslaan.