Ontslag Moesdijk

Uw werkgever in Moesdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moesdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moesdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moesdijk. Uw werkgever in Moesdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moesdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moesdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moesdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moesdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moesdijk of met bevallingsverlof bent in Moesdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moesdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moesdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moesdijk
 • Als u in Moesdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moesdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Moesdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moesdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moesdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moesdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moesdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moesdijk. Uitzonderingen in Moesdijk;
 • Als uw werkgever in Moesdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moesdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moesdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moesdijk niet geschikt voor uw werk in Moesdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Moesdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moesdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moesdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moesdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moesdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Moesdijk u eveneens wel ontslaan.