Ontslag Moerstraten

Uw werkgever in Moerstraten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moerstraten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moerstraten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moerstraten. Uw werkgever in Moerstraten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moerstraten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moerstraten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moerstraten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moerstraten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moerstraten of met bevallingsverlof bent in Moerstraten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moerstraten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moerstraten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moerstraten
 • Als u in Moerstraten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moerstraten wilt opnemen;
 • Omdat u in Moerstraten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moerstraten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moerstraten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moerstraten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moerstraten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moerstraten. Uitzonderingen in Moerstraten;
 • Als uw werkgever in Moerstraten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moerstraten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moerstraten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moerstraten niet geschikt voor uw werk in Moerstraten of
 • u functioneert niet voldoende in Moerstraten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moerstraten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moerstraten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moerstraten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moerstraten verblijft, dan mag uw werkgever in Moerstraten u eveneens wel ontslaan.