Ontslag Moerslag

Uw werkgever in Moerslag mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moerslag zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moerslag

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moerslag. Uw werkgever in Moerslag mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moerslag arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moerslag niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moerslag te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moerslag u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moerslag of met bevallingsverlof bent in Moerslag.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moerslag kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moerslag die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moerslag
 • Als u in Moerslag lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moerslag wilt opnemen;
 • Omdat u in Moerslag lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moerslag lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moerslag wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moerslag op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moerslag

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moerslag. Uitzonderingen in Moerslag;
 • Als uw werkgever in Moerslag bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moerslag aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moerslag gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moerslag niet geschikt voor uw werk in Moerslag of
 • u functioneert niet voldoende in Moerslag.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moerslag

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moerslag niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moerslag of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moerslag verblijft, dan mag uw werkgever in Moerslag u eveneens wel ontslaan.