Ontslag Moerkapelle

Uw werkgever in Moerkapelle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moerkapelle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moerkapelle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moerkapelle. Uw werkgever in Moerkapelle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moerkapelle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moerkapelle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moerkapelle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moerkapelle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moerkapelle of met bevallingsverlof bent in Moerkapelle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moerkapelle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moerkapelle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moerkapelle
 • Als u in Moerkapelle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moerkapelle wilt opnemen;
 • Omdat u in Moerkapelle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moerkapelle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moerkapelle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moerkapelle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moerkapelle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moerkapelle. Uitzonderingen in Moerkapelle;
 • Als uw werkgever in Moerkapelle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moerkapelle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moerkapelle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moerkapelle niet geschikt voor uw werk in Moerkapelle of
 • u functioneert niet voldoende in Moerkapelle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moerkapelle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moerkapelle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moerkapelle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moerkapelle verblijft, dan mag uw werkgever in Moerkapelle u eveneens wel ontslaan.