Ontslag Moergestel

Uw werkgever in Moergestel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moergestel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moergestel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moergestel. Uw werkgever in Moergestel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moergestel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moergestel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moergestel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moergestel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moergestel of met bevallingsverlof bent in Moergestel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moergestel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moergestel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moergestel
 • Als u in Moergestel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moergestel wilt opnemen;
 • Omdat u in Moergestel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moergestel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moergestel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moergestel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moergestel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moergestel. Uitzonderingen in Moergestel;
 • Als uw werkgever in Moergestel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moergestel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moergestel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moergestel niet geschikt voor uw werk in Moergestel of
 • u functioneert niet voldoende in Moergestel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moergestel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moergestel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moergestel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moergestel verblijft, dan mag uw werkgever in Moergestel u eveneens wel ontslaan.