Ontslag Moerenburg

Uw werkgever in Moerenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moerenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moerenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moerenburg. Uw werkgever in Moerenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moerenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moerenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moerenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moerenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moerenburg of met bevallingsverlof bent in Moerenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moerenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moerenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moerenburg
 • Als u in Moerenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moerenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Moerenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moerenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moerenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moerenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moerenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moerenburg. Uitzonderingen in Moerenburg;
 • Als uw werkgever in Moerenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moerenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moerenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moerenburg niet geschikt voor uw werk in Moerenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Moerenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moerenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moerenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moerenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moerenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Moerenburg u eveneens wel ontslaan.