Ontslag Moeren

Uw werkgever in Moeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moeren. Uw werkgever in Moeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moeren of met bevallingsverlof bent in Moeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moeren
 • Als u in Moeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Moeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moeren. Uitzonderingen in Moeren;
 • Als uw werkgever in Moeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moeren niet geschikt voor uw werk in Moeren of
 • u functioneert niet voldoende in Moeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moeren verblijft, dan mag uw werkgever in Moeren u eveneens wel ontslaan.