Ontslag Binnen-moerdijk

Uw werkgever in Binnen-moerdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Binnen-moerdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Binnen-moerdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Binnen-moerdijk. Uw werkgever in Binnen-moerdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Binnen-moerdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Binnen-moerdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Binnen-moerdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Binnen-moerdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Binnen-moerdijk of met bevallingsverlof bent in Binnen-moerdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Binnen-moerdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Binnen-moerdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Binnen-moerdijk
 • Als u in Binnen-moerdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Binnen-moerdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Binnen-moerdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Binnen-moerdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Binnen-moerdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Binnen-moerdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Binnen-moerdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Binnen-moerdijk. Uitzonderingen in Binnen-moerdijk;
 • Als uw werkgever in Binnen-moerdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Binnen-moerdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Binnen-moerdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Binnen-moerdijk niet geschikt voor uw werk in Binnen-moerdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Binnen-moerdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Binnen-moerdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Binnen-moerdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Binnen-moerdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Binnen-moerdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Binnen-moerdijk u eveneens wel ontslaan.