Ontslag Moerbeek

Uw werkgever in Moerbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moerbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moerbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moerbeek. Uw werkgever in Moerbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moerbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moerbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moerbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moerbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moerbeek of met bevallingsverlof bent in Moerbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moerbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moerbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moerbeek
 • Als u in Moerbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moerbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Moerbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moerbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moerbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moerbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moerbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moerbeek. Uitzonderingen in Moerbeek;
 • Als uw werkgever in Moerbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moerbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moerbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moerbeek niet geschikt voor uw werk in Moerbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Moerbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moerbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moerbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moerbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moerbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Moerbeek u eveneens wel ontslaan.