Ontslag Moddergat

Uw werkgever in Moddergat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moddergat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moddergat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moddergat. Uw werkgever in Moddergat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moddergat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moddergat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moddergat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moddergat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moddergat of met bevallingsverlof bent in Moddergat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moddergat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moddergat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moddergat
 • Als u in Moddergat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moddergat wilt opnemen;
 • Omdat u in Moddergat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moddergat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moddergat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moddergat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moddergat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moddergat. Uitzonderingen in Moddergat;
 • Als uw werkgever in Moddergat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moddergat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moddergat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moddergat niet geschikt voor uw werk in Moddergat of
 • u functioneert niet voldoende in Moddergat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moddergat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moddergat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moddergat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moddergat verblijft, dan mag uw werkgever in Moddergat u eveneens wel ontslaan.