Ontslag Mispeleind

Uw werkgever in Mispeleind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mispeleind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mispeleind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mispeleind. Uw werkgever in Mispeleind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mispeleind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mispeleind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mispeleind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mispeleind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mispeleind of met bevallingsverlof bent in Mispeleind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mispeleind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mispeleind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mispeleind
 • Als u in Mispeleind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mispeleind wilt opnemen;
 • Omdat u in Mispeleind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mispeleind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mispeleind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mispeleind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mispeleind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mispeleind. Uitzonderingen in Mispeleind;
 • Als uw werkgever in Mispeleind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mispeleind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mispeleind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mispeleind niet geschikt voor uw werk in Mispeleind of
 • u functioneert niet voldoende in Mispeleind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mispeleind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mispeleind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mispeleind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mispeleind verblijft, dan mag uw werkgever in Mispeleind u eveneens wel ontslaan.