Ontslag Mirns /murns

Uw werkgever in Mirns /murns mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mirns /murns zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mirns /murns

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mirns /murns. Uw werkgever in Mirns /murns mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mirns /murns arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mirns /murns niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mirns /murns te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mirns /murns u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mirns /murns of met bevallingsverlof bent in Mirns /murns.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mirns /murns kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mirns /murns die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mirns /murns
 • Als u in Mirns /murns lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mirns /murns wilt opnemen;
 • Omdat u in Mirns /murns lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mirns /murns lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mirns /murns wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mirns /murns op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mirns /murns

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mirns /murns. Uitzonderingen in Mirns /murns;
 • Als uw werkgever in Mirns /murns bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mirns /murns aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mirns /murns gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mirns /murns niet geschikt voor uw werk in Mirns /murns of
 • u functioneert niet voldoende in Mirns /murns.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mirns /murns

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mirns /murns niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mirns /murns of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mirns /murns verblijft, dan mag uw werkgever in Mirns /murns u eveneens wel ontslaan.