Ontslag Minnertsga /minnertsgea

Uw werkgever in Minnertsga /minnertsgea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Minnertsga /minnertsgea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Minnertsga /minnertsgea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Minnertsga /minnertsgea. Uw werkgever in Minnertsga /minnertsgea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Minnertsga /minnertsgea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Minnertsga /minnertsgea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Minnertsga /minnertsgea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Minnertsga /minnertsgea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Minnertsga /minnertsgea of met bevallingsverlof bent in Minnertsga /minnertsgea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Minnertsga /minnertsgea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Minnertsga /minnertsgea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Minnertsga /minnertsgea
 • Als u in Minnertsga /minnertsgea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Minnertsga /minnertsgea wilt opnemen;
 • Omdat u in Minnertsga /minnertsgea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Minnertsga /minnertsgea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Minnertsga /minnertsgea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Minnertsga /minnertsgea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Minnertsga /minnertsgea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Minnertsga /minnertsgea. Uitzonderingen in Minnertsga /minnertsgea;
 • Als uw werkgever in Minnertsga /minnertsgea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Minnertsga /minnertsgea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Minnertsga /minnertsgea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Minnertsga /minnertsgea niet geschikt voor uw werk in Minnertsga /minnertsgea of
 • u functioneert niet voldoende in Minnertsga /minnertsgea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Minnertsga /minnertsgea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Minnertsga /minnertsgea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Minnertsga /minnertsgea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Minnertsga /minnertsgea verblijft, dan mag uw werkgever in Minnertsga /minnertsgea u eveneens wel ontslaan.