Ontslag Minkeloos

Uw werkgever in Minkeloos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Minkeloos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Minkeloos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Minkeloos. Uw werkgever in Minkeloos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Minkeloos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Minkeloos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Minkeloos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Minkeloos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Minkeloos of met bevallingsverlof bent in Minkeloos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Minkeloos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Minkeloos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Minkeloos
 • Als u in Minkeloos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Minkeloos wilt opnemen;
 • Omdat u in Minkeloos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Minkeloos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Minkeloos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Minkeloos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Minkeloos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Minkeloos. Uitzonderingen in Minkeloos;
 • Als uw werkgever in Minkeloos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Minkeloos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Minkeloos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Minkeloos niet geschikt voor uw werk in Minkeloos of
 • u functioneert niet voldoende in Minkeloos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Minkeloos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Minkeloos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Minkeloos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Minkeloos verblijft, dan mag uw werkgever in Minkeloos u eveneens wel ontslaan.