Ontslag Mingersberg

Uw werkgever in Mingersberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mingersberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mingersberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mingersberg. Uw werkgever in Mingersberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mingersberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mingersberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mingersberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mingersberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mingersberg of met bevallingsverlof bent in Mingersberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mingersberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mingersberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mingersberg
 • Als u in Mingersberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mingersberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Mingersberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mingersberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mingersberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mingersberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mingersberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mingersberg. Uitzonderingen in Mingersberg;
 • Als uw werkgever in Mingersberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mingersberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mingersberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mingersberg niet geschikt voor uw werk in Mingersberg of
 • u functioneert niet voldoende in Mingersberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mingersberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mingersberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mingersberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mingersberg verblijft, dan mag uw werkgever in Mingersberg u eveneens wel ontslaan.