Ontslag Milt

Uw werkgever in Milt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Milt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Milt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Milt. Uw werkgever in Milt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Milt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Milt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Milt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Milt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Milt of met bevallingsverlof bent in Milt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Milt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Milt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Milt
 • Als u in Milt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Milt wilt opnemen;
 • Omdat u in Milt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Milt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Milt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Milt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Milt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Milt. Uitzonderingen in Milt;
 • Als uw werkgever in Milt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Milt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Milt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Milt niet geschikt voor uw werk in Milt of
 • u functioneert niet voldoende in Milt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Milt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Milt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Milt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Milt verblijft, dan mag uw werkgever in Milt u eveneens wel ontslaan.