Ontslag Milschot

Uw werkgever in Milschot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Milschot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Milschot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Milschot. Uw werkgever in Milschot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Milschot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Milschot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Milschot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Milschot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Milschot of met bevallingsverlof bent in Milschot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Milschot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Milschot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Milschot
 • Als u in Milschot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Milschot wilt opnemen;
 • Omdat u in Milschot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Milschot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Milschot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Milschot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Milschot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Milschot. Uitzonderingen in Milschot;
 • Als uw werkgever in Milschot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Milschot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Milschot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Milschot niet geschikt voor uw werk in Milschot of
 • u functioneert niet voldoende in Milschot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Milschot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Milschot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Milschot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Milschot verblijft, dan mag uw werkgever in Milschot u eveneens wel ontslaan.