Ontslag Milsbeek

Uw werkgever in Milsbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Milsbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Milsbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Milsbeek. Uw werkgever in Milsbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Milsbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Milsbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Milsbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Milsbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Milsbeek of met bevallingsverlof bent in Milsbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Milsbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Milsbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Milsbeek
 • Als u in Milsbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Milsbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Milsbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Milsbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Milsbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Milsbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Milsbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Milsbeek. Uitzonderingen in Milsbeek;
 • Als uw werkgever in Milsbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Milsbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Milsbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Milsbeek niet geschikt voor uw werk in Milsbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Milsbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Milsbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Milsbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Milsbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Milsbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Milsbeek u eveneens wel ontslaan.