Ontslag Millingen aan de rijn

Uw werkgever in Millingen aan de rijn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Millingen aan de rijn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Millingen aan de rijn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Millingen aan de rijn. Uw werkgever in Millingen aan de rijn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Millingen aan de rijn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Millingen aan de rijn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Millingen aan de rijn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Millingen aan de rijn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Millingen aan de rijn of met bevallingsverlof bent in Millingen aan de rijn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Millingen aan de rijn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Millingen aan de rijn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Millingen aan de rijn
 • Als u in Millingen aan de rijn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Millingen aan de rijn wilt opnemen;
 • Omdat u in Millingen aan de rijn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Millingen aan de rijn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Millingen aan de rijn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Millingen aan de rijn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Millingen aan de rijn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Millingen aan de rijn. Uitzonderingen in Millingen aan de rijn;
 • Als uw werkgever in Millingen aan de rijn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Millingen aan de rijn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Millingen aan de rijn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Millingen aan de rijn niet geschikt voor uw werk in Millingen aan de rijn of
 • u functioneert niet voldoende in Millingen aan de rijn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Millingen aan de rijn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Millingen aan de rijn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Millingen aan de rijn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Millingen aan de rijn verblijft, dan mag uw werkgever in Millingen aan de rijn u eveneens wel ontslaan.