Ontslag Millingen

Uw werkgever in Millingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Millingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Millingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Millingen. Uw werkgever in Millingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Millingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Millingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Millingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Millingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Millingen of met bevallingsverlof bent in Millingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Millingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Millingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Millingen
 • Als u in Millingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Millingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Millingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Millingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Millingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Millingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Millingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Millingen. Uitzonderingen in Millingen;
 • Als uw werkgever in Millingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Millingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Millingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Millingen niet geschikt voor uw werk in Millingen of
 • u functioneert niet voldoende in Millingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Millingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Millingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Millingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Millingen verblijft, dan mag uw werkgever in Millingen u eveneens wel ontslaan.