Ontslag Mill

Uw werkgever in Mill mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mill zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mill

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mill. Uw werkgever in Mill mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mill arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mill niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mill te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mill u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mill of met bevallingsverlof bent in Mill.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mill kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mill die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mill
 • Als u in Mill lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mill wilt opnemen;
 • Omdat u in Mill lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mill lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mill wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mill op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mill

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mill. Uitzonderingen in Mill;
 • Als uw werkgever in Mill bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mill aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mill gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mill niet geschikt voor uw werk in Mill of
 • u functioneert niet voldoende in Mill.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mill

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mill niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mill of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mill verblijft, dan mag uw werkgever in Mill u eveneens wel ontslaan.