Ontslag Milheeze

Uw werkgever in Milheeze mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Milheeze zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Milheeze

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Milheeze. Uw werkgever in Milheeze mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Milheeze arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Milheeze niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Milheeze te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Milheeze u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Milheeze of met bevallingsverlof bent in Milheeze.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Milheeze kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Milheeze die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Milheeze
 • Als u in Milheeze lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Milheeze wilt opnemen;
 • Omdat u in Milheeze lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Milheeze lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Milheeze wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Milheeze op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Milheeze

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Milheeze. Uitzonderingen in Milheeze;
 • Als uw werkgever in Milheeze bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Milheeze aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Milheeze gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Milheeze niet geschikt voor uw werk in Milheeze of
 • u functioneert niet voldoende in Milheeze.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Milheeze

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Milheeze niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Milheeze of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Milheeze verblijft, dan mag uw werkgever in Milheeze u eveneens wel ontslaan.