Ontslag Mildam /mildaam

Uw werkgever in Mildam /mildaam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mildam /mildaam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mildam /mildaam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mildam /mildaam. Uw werkgever in Mildam /mildaam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mildam /mildaam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mildam /mildaam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mildam /mildaam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mildam /mildaam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mildam /mildaam of met bevallingsverlof bent in Mildam /mildaam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mildam /mildaam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mildam /mildaam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mildam /mildaam
 • Als u in Mildam /mildaam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mildam /mildaam wilt opnemen;
 • Omdat u in Mildam /mildaam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mildam /mildaam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mildam /mildaam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mildam /mildaam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mildam /mildaam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mildam /mildaam. Uitzonderingen in Mildam /mildaam;
 • Als uw werkgever in Mildam /mildaam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mildam /mildaam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mildam /mildaam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mildam /mildaam niet geschikt voor uw werk in Mildam /mildaam of
 • u functioneert niet voldoende in Mildam /mildaam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mildam /mildaam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mildam /mildaam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mildam /mildaam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mildam /mildaam verblijft, dan mag uw werkgever in Mildam /mildaam u eveneens wel ontslaan.