Ontslag Mijnsheerenland

Uw werkgever in Mijnsheerenland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mijnsheerenland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mijnsheerenland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mijnsheerenland. Uw werkgever in Mijnsheerenland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mijnsheerenland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mijnsheerenland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mijnsheerenland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mijnsheerenland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mijnsheerenland of met bevallingsverlof bent in Mijnsheerenland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mijnsheerenland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mijnsheerenland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mijnsheerenland
 • Als u in Mijnsheerenland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mijnsheerenland wilt opnemen;
 • Omdat u in Mijnsheerenland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mijnsheerenland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mijnsheerenland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mijnsheerenland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mijnsheerenland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mijnsheerenland. Uitzonderingen in Mijnsheerenland;
 • Als uw werkgever in Mijnsheerenland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mijnsheerenland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mijnsheerenland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mijnsheerenland niet geschikt voor uw werk in Mijnsheerenland of
 • u functioneert niet voldoende in Mijnsheerenland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mijnsheerenland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mijnsheerenland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mijnsheerenland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mijnsheerenland verblijft, dan mag uw werkgever in Mijnsheerenland u eveneens wel ontslaan.