Ontslag Mijnden

Uw werkgever in Mijnden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mijnden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mijnden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mijnden. Uw werkgever in Mijnden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mijnden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mijnden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mijnden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mijnden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mijnden of met bevallingsverlof bent in Mijnden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mijnden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mijnden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mijnden
 • Als u in Mijnden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mijnden wilt opnemen;
 • Omdat u in Mijnden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mijnden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mijnden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mijnden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mijnden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mijnden. Uitzonderingen in Mijnden;
 • Als uw werkgever in Mijnden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mijnden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mijnden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mijnden niet geschikt voor uw werk in Mijnden of
 • u functioneert niet voldoende in Mijnden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mijnden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mijnden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mijnden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mijnden verblijft, dan mag uw werkgever in Mijnden u eveneens wel ontslaan.